Word lid
voor slechts €17,50 per jaar

Info

Openingstijden

De openingstijden zijn:
Vrijdagmiddag van 15:30 tot 17.00 en/of vrijdagavond van 18:45 tot 19:45.

Kijk op de homepagina om te kijken welke dagen we 's middags en welke we 's avonds open zijn.

Alle sluitingsdagen worden in de speelotheek, op de website en op Facebook bekend gemaakt.


Lidmaatschap

De kosten van een lidmaatschap zijn:
€ 17,50 per lid per jaar voor één kind
€ 15,00 per lid per jaar voor het tweede kind
€ 12,50 per lid per jaar voor het derde e.v. kind
€ 60,00 per lid per jaar voor een grootabonnement (5 stuks speelgoed tegelijk lenen).
Vrijwilligers betalen de helft voor hun lidmaatschap.

Als u halverwege het jaar lid wordt betaald u alleen voor de maanden die nog komen. 

Abonnementskosten worden eenmaal per jaar automatisch geïncasseerd na invulling van een doorlopende machtiging.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Je kunt het lidmaatschap voor het komende jaar opzeggen voor 1 december van het lopende jaar. Stuur hiervoor een email naar speelotheekokidoki@gmail.com.

Uitleen
Per keer kun je lenen: een stuk speelgoed en een puzzel of een spel en een puzzel.
Maximale uitleenduur: drie weken (mogelijkheid tot 1x verlengen van drie weken, mits het speelgoed niet is gereserveerd).

Het gebruik van het uitgeleende speelgoed is geheel voor eigen risico.

Vergeet niet: altijd je lidmaatschapskaart meenemen!

Het speelgoed wordt bij de inname altijd gecontroleerd en geteld.

Het is echter van belang dat je, voordat je speelgoed meeneemt uit de speelotheek, eerst zelf controleert of alles compleet is. Er kan immers in de speelotheek iets zoekraken of stukgaan.

Mocht datgene dat je leent teveel onderdelen bevatten om direct te tellen bij de speelotheek, dan mag je het speelgoed ook thuis tellen. Je dient dan zo spoedig mogelijk door te geven wanneer er iets zoek of stuk is. Stuur dan binnen drie dagen een email naar: speelotheekokidoki@gmail.com.

Voor de teruggave dien je het speelgoed nog een keer te controleren. Dit kan met behulp van de kaart die bij het speelgoed zit. Wanneer er bij teruggave iets ontbreekt of stuk is, ben je hiervoor zelf verantwoordelijk en wordt hiervoor een boete berekend.


Speelgoed

Het speelgoed is in verschillende categorieën verdeeld, te weten:
B = bewegingsspeelgoed
C = constructiespeelgoed
E = educatief en elektronisch speelgoed
F = fantasie speelgoed
G = gezelschapsspellen
M = muzikaal speelgoed
P = puzzels
Z = zintuiglijk speelgoed.


Reserveren

Het is mogelijk speelgoed te reserveren. Kosten: € 0,50 per stuk speelgoed. Als het speelgoed klaar staat word je hierover gebeld. Je dient dit dan binnen een week op te halen, anders gaat het weer terug in de uitleen.


Boete

De boete voor te laat inleveren bedraagt € 0,50 per stuk speelgoed en/of puzzel per week.
Na een aantal weken wordt je telefonisch op de hoogte gesteld van de verstreken uitleendatum en de hoogte van de boete op dat moment.


Zoekraken

Voor het zoekraken van een onderdeel wordt in principe € 1,25 boete berekend. Voor een groter of onvervangbaar onderdeel wordt door de speelgoedgroep een boete vastgesteld. Mocht je het zoekgeraakte onderdeel terugbrengen, krijg je de betaalde boete terug.


Stukgaan

Mocht er iets kapot gaan, dan zal door de speelgoedgroep een schadebedrag worden vastgesteld. Je naam wordt genoteerd en je wordt hierover zo spoedig mogelijk gebeld.


Batterijen

In principe dien je zelf voor batterijen te zorgen, met uitzondering van knoopcelbatterijen. We proberen, indien dit kan, een adapter toe te voegen.


Vrijwilligers

Al het werk dat in en rondom de speelotheek gebeurt wordt gedaan door vrijwilligers. Dit is niet alleen de uitleen, maar ook inkoop, administratie, bestuurstaken, reparatie, enz.

Iedereen die ons als vrijwilliger wil helpen is van harte welkom en kan contact opnemen met de speelotheek door een email te sturen naar: speelotheekokidoki@gmail.com.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze altijd stellen aan onze medewerkers.

De speelotheek behoudt zich het recht voor om (in uiterste gevallen) leden te weigeren of uit te schrijven, als zij zich niet houden aan de spelregels.